SPACE OPEN The Final Sobienie

.

Więcej informacji wkrótce.

.

.

Biuro turnieju czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, tel +48 668 44 55 88, biuro@spaceopen.pl

.

SO Kraków
Tee Time DAY 2
21.05.2022