SPACE OPEN Toya 27-28 maja, lista graczy którzy uzyskali awans do finału…

SPACE OPEN Toya G&CC 2017: Jan Szmidt Jr., Anthony Kerr, Michał Poniż, Włodzimierz Stańczak, Maciej Odzimek, Jan Szałagan, Stefano Casella, Krzysztof Korta, Krzysztof Przeździecki, Janusz Wróblewski, Tomasz Stefanowicz, Jerzy Litwiniuk, Maciej Paprocki, Bartłomiej Sabina, Andrzej Bącela, Wojciech Głownia, Jakub Madaliński, Maciej Mróz.