SPACE OPEN Sierra 24-25 czerwca, lista graczy którzy uzyskali awans do finału…

SPACE OPEN Sierra GC 2017: Lech Sokołowski, Henryk Konopka, Dariusz Koss, Jarosław Skręta, Ewa Geritz, Danie Raemy, Bartłomiej Babij, Piotr Usielski, Anna Rydzkowska, Lech Baranowski, Sławomir Huniewicz, Waldemar Żuk, Janusz Morawiak, Edmund Kwidzyński, Lenarczyk Izydor, Henryk Kiełbasiński, Krzysztof Kolasiński, Krzysztof Horbacz.

Panowie Izydor Lenarczyk i Krzysztof Horbacz uzyskali kwalifikacje do finału zgodnie z pkt. 17 Regulaminu Space Open 2017 – „W przypadku, gdy golfista posiadający już kwalifikację do turnieju Finałowego na kolejnych eliminacjach zajmie miejsce w czołowej trójce, to awans bezpośredni uzyska osoba z miejsca 4 lub kolejnego, jeśli takich zawodników z awansem bezpośrednim będzie więcej w danej grupie handicapowej, a osoby z dwóch kolejnych miejsc bez awansu bezpośredniego wpisane zostaną na listę rezerwową.”