Hard Card 2020

Poniższe Reguły Lokalne wraz z Regulaminem Space Open obowiązują we wszystkich turniejach Space Open i zastępują wszystkie Reguły Lokalne publikowane na kartach wyników w klubach golfowych, w których rozgrywane są turnieje. Poniższe reguły zostały opracowane według obowiązujących od 1 stycznia 2019  „Reguł Gry w Golfa ”zatwierdzonych przez R&A Limited i The United States Golf Assosiation.

1. Aut – Reguła 18 – (Modelowa Reguła Lokalna A-2.2)

 • Piłka jest na aucie kiedy jest poza murem definiującym granice pola.
 • Jeżeli piłka zagrana z jednej strony drogi publicznej oznaczonej jako aut, zatrzyma się po drugiej stronie tejże drogi, to piłka jest uznana jako piłka na aucie. Obowiązuje to również wtedy, gdy obszar po drugiej stronie drogi jest w granicach pola dla innego dołka.

2. Obszary kary – Reguła 17

 1. Uwolnienie po przeciwnej stronie czerwonego Obszaru Kary

Reguły lokalne opublikowane przed turniejem określą, które (jeśli w ogóle) czerwone Obszary Kary

będą miały boczne uwolnienie po przeciwnej stronie czerwonego Obszaru Kary. Modelowa Reguła B-2.1 będzie miała zastosowanie tylko do tych wymienionych Obszarów Kary.

 1. Uwolnienie po przeciwnej stronie czerwonego Obszaru Kary, w sytuacji gdy granica pola i granica Obszaru Kary pokrywają się

Kiedy piłka gracza przekroczyła granicę Obszaru Kary, w miejscu gdzie granica Obszaru Kary i granica pola pokrywają się, to granica ta jest uznawana za czerwoną granicę Obszaru Kary i uwolnienie po przeciwnej stronie  jest dostępne wg Modelowej Reguły Lokalnej B-2.1

 1. Strefa dropowania dla obszarów kary

Jeśli jest wyznaczona strefa dropowana dla Obszaru Kary to jest to dodatkowa opcja z karą jednego uderzenia. Strefa Dropowania jest Obszarem Uwolnienia zgodnie z Reguła 14.3 – piłka musi być dropowana do obszaru uwolnienia i musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia.

3. Nienormalne Warunki na Polu – Reguła 16.1

 1. Teren w naprawie
 • Część pola oznaczona niebieskimi palikami i/ lub linią.
 • Łączenia ciętej darni – zastosowanie ma Modelowa Reguła Lokalna F-7.
 • Francuskie dreny (kamienne rowy odwadniające).
 • Erozyjne zniszczenia w obszarze bunkrów spowodowane przez wody opadowe
 1. Sztuczne utrudnienia nieruchome
 • Drogi utwardzone ze sztuczną nawierzchnią, budynki, główki sprinklerów, myjki ,ławki, banery i tablice reklamowe
 • Uporządkowane tereny ogrodowe i wszystko, co w nich rośnie, kiedy są ogrodzone sztucznym utrudnieniem nieruchomym są traktowane jako pojedyncze sztuczne utrudnienie nieruchome.
 • Maty zabezpieczające i wszystkie rampy pokrywające kable.
 • Drogi lub ścieżki pokryte korą lub ściółką. Pojedyncze kawałki kory to naturalne utrudnienia ruchome.
 • Paliki ochraniające drzewa.

 

 1. Miejsca i obszary pomalowane farbą (znaczniki odległości lub linie) – Modelowa Reguła Lokalna F-21Namalowane farbą linie oraz kropki znajdujące się w Obszarze Głównym, przyciętym do wysokości fairwaya lub niżej, są uważane jako teren w naprawie, od którego dozwolone jest uwolnienie, zgodnie z Regułą 16.1b. Ale zakłócenie nie występuje jeżeli namalowane linie lub kropki wpływają tylko na ustawienie gracza.

4.  Sztuczne utrudnienia nieruchome w pobliżu Putting Greenu – Reguła 16.1

Uwolnienie od zakłóceń przez sztuczne utrudnienie nieruchome może być wzięte zgodnie z Regułą 16.1.

Gracz ma dodatkową opcję wzięcia uwolnienia kiedy sztuczne utrudnienia nieruchome są blisko greenu i na linii gry:

Piłka w obszarze głównym- gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z R 16.1b jeśli sztuczne utrudnienie nieruchome jest:

– na linii gry, oraz,

– nie dalej niż dwie długości kija od greenu

– nie dalej niż dwie długości kija od piłki.

5. Integralna część pola

 • Siatki, liny i inne konstrukcje ochronne ścisle połączone z pniami drzew,
 • Sztuczne ścianki/murki oporowe/ mostki w Obszarach Kary.
 • Drogi naturalne.

6. Podwieszone linie elektryczne i kable

Zastosowanie ma Modelowa Reguła Lokalna – E-11. Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka gracza uderzyła w linię energetyczną, uderzenie jest anulowane i gracz musi grać piłkę bez kary, z miejsca poprzedniego uderzenia (patrz reguła 14.6 co zrobić).

7. Tymczasowe sztuczne utrudnienia nieruchome (TIO)

Modelowa Reguła lokalna F-22 Tymczasowe linie energetyczne i kable i F-23 TIO

 1. Strefy Dropowania – W Obszarze Głównym, jeśli piłka gracza leży w lub na TIO lub jest na tyle blisko TIO, że występuje zakłócenie w ustawieniu lub w obszarze zamachu i gracz będzie korzystał z uwolnienia, wtedy gracz może:
 • Wybrać postępowanie zgodnie z procedurami: dla TIO Reguła Lokalna lub Reguły 16.1
 • Jeśli będzie ustanowiona Strefa Dropowania, jako dodatkowa opcja, gracz może dropowac piłke oryginalną lub inną piłkę, bez kary, w najbliższej Strefie Dropowania. Ma to zastosowanie nawet wtedy gdy jest to bliżej dołka
 • Strefa Dropowania jest obszarem uwolnienia według Reguły 14.3 – co oznacza, że piłka musi być dropowana do obszaru uwolnienia i musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia.

 

 1. „Po dowolnej stronie”  Komitet w turniejowych Regułach Lokalnych wyszczególni dla których TIO dozwolone jest uwolnienie „po dowolnej stronie”. Opcja „po dowolnej stronie” ograniczona jest do linii wzroku i nie jest dostępna jeśli gracz wybiera procedury według Reguły 16.1

8. Wbita piłka, Reguła 16.3

Zastosowanie ma Modelowa Reguła Lokalna F-2.2 – Reguła16.3 zmodyfikowana jest w następujący sposób: 

Uwolnienie bez kary nie jest dopuszczalne kiedy piłka jest wbita w czoło powyżej bunkrów ułożone z darni lub z

ziemi.

9. Kije i piłki – Reguła 4

a. Lista zatwierdzonych piłek
Zastosowanie ma Modelowa Reguła Lokalna G-3
Kara za naruszenie tej Reguły Lokalnej – dyskwalifikacja

c. Główki drivera (Reguła 4.1)
Zastosowanie ma Modelowa Reguła Lokalna G-1.
Kara za wykonanie uderzenia kijem naruszającym tę Regułę Lokalną – dyskwalifikacja.

d. Rowki (Reguła 4.1)
Zastosowanie ma Modelowa Reguła Lokalna G-2.
Kara za wykonanie uderzenia kijem naruszającym tę Regułę Lokalną – dyskwalifikacja.

10. Wymiana uszkodzonego kija MRL G-9

Reguła 4.1b(3) jest zmodyfikowana w ten sposób:

Jeżeli kij gracza jest złamany lub uszkodzony w znacznym stopniu podczas rundy przez gracza lub caddiego, zgodnie z przeznaceniem, gracz może wymienić na dowolny kij zgodnie z R 4.1b(4). Kiedy kij zostanie wymieniony należy ten kij wykluczyć z gry zgodnie z Regułą 4.1(c).

11. Reguły dotyczące tempa gry (Reguła 5.6b)
Czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część zostanie ustalony przez Komitet Turnieju i opublikowany na tablicy ogłoszeń. Każda z grup, musi grać zgodnie z wyznaczonym czasem i musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.

 1. Definicja „poza czasem”
  Pierwsza grupa będzie uważana, że jest za „poza czasem” jeśli w dowolnym momencie rozgrywania rundy, łączny czas grupy po rozegraniu określonej liczby dołków przekroczy czas określony w tabeli czasów. Każda następna grupa będzie uważana, że jest „poza czasem” w przypadku, gdy przekroczy czas określony w tabeli czasów lub gdy nie zachowa pozycji na polu w stosunku do grupy poprzedzającej, czyli w sytuacji, gdy grupa dochodząc do:
 • obszaru tee dołka par 3, grupa z przodu zagrała pierwsze uderzenia z obszaru tee następnego dołka,
 • obszaru tee dołka par 4, grupa z przodu opuściła putting green,
 • obszaru tee dołka par 5, grupa z przodu znajduje się na putting greenie.
 1. Procedura kiedy grupa jest „poza czasem”
  Sędziowie będą monitorować tempo gry i decydować czy grupa, która jest „poza czasem” powinna mieć mierzony czas. Jeśli zostanie podjęta decyzja o mierzeniu czasu, to każdy zawodnik w tej grupie będzie podlegał indywidualnemu mierzeniu czasu, a sędzia poinformuje każdego zawodnika, że jest „poza czasem” i że będzie miał mierzony czas.Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego zawodnika z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie dozwolonych uszkodzeń powierzchni putting greenu, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii gry. Czas spędzony na odczytywaniu linii gry zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie miał „zły czas”. „Zły czas” jest niesiony do końca rundy, nie ulega likwidacji nawet wtedy, gdy grupa powróci w tabelę czasów lub będzie w pozycji do grupy poprzedzającej. W niektórych sytuacjach pojedynczy zawodnik, lub dwóch zawodników będą mieli mierzony czas zamiast całej grupy.

Kara za naruszenie Reguły Lokalnej Tempo Gry:
Pierwszy „zły czas” – słowne ostrzeżenie od sędziego
Drugi „zły czas”  – kara jednego uderzenia
Trzeci „zły czas” – kara dwóch uderzeń
Czwarty  „zły czas” – dyskwalifikacja

Uwagi:  READY  GOLF JEST SILNIE REKOMENDOWANY

Dopóki zawodnik nie zostanie powiadomiony, że przekroczył czas, nie może być karany za następny „zły czas”.

 1. Procedura kiedy grupa jest ponownie „poza czasem” w tej samej rundzie
  Jeśli grupa jest „poza czasem” więcej niż raz podczas rundy, powyższa procedura będzie miała zastosowanie za każdym razem.

12. Zawieszenie; wznowienie gry (Reguła 5.7)

Sygnałem zatrzymania i zawieszenia gry będzie dźwięk syreny.
Natychmiastowe zawieszenie – jeden długi sygnał syreny,
Normalne zawieszenie gry – trzy następujące po sobie sygnały syreny,
Wznowienie gry – dwa krótkie sygnały syreny.

Jeżeli gra jest zawieszona z powodu niebezpiecznej sytuacji, wszystkie obszary treningowe są natychmiast zamknięte.

13. Audio i Wideo (Reguła 4.3a(4) – Reguła 4.3a)

 • Reguła 4.3a (4) została zmodyfikowana w następujący sposób (Modelowa Reguła Lokalna G-8): Podczas rundy zawodnik nie może słuchać ani oglądać treści jakiejkolwiek rodzaju na osobistym urządzeniu audio lub wideo.

Pierwsze naruszenie – kara dwóch uderzeń,

Drugie naruszenie, nawet jeśli nie ma to związku z pierwszym naruszeniem Reguły – dyskwalifikacja.

 • W wyjątkowych sytuacjach: niebezpiecznej sytuacji (burza), z powodów medycznych oraz konsultacji z sędziami można korzystać z telefonu komórkowego.

14. Alternatywa do Reguły 18.2 dla piłki zgubionej lub na aucie. Model Reguły lokalnej E5

Gdy piłka gracza nie została znaleziona w ciągu 3 minut poszukiwania lub jest wiadome i w zasadzie     pewne, że jest na aucie to gracz może postępować jak poniżej zamiast procedować według Reg.18.2.

Piłkę oryginalną lub inną dropujemy w strefie uwolnienia(R 14.3) z dwoma punktami karnymi.

a) Punkt odniesienia to miejsce gdzie piłka:

– według oceny znajduje się  w granicach pola golfowego lecz nie znaleziona lub

– przecięła granicę pola golfowego i wyszła na aut.

b) Punkt odniesienia na fairway’u – to najbliższy punkt na fairway’u granego dołka i jest nie bliżej dołka niż  Punkt odniesienia.

c) Obszar uwolnienia na podstawie Punktu odniesienia gdziekolwiek pomiędzy:

– linią poprowadzoną od dołka poprzez Punkt odniesienia( wewnątrz obszaru uwolnienia o długości dwóch kijów na zewnątrz tej linii) i

– linią poprowadzoną od dołka poprzez Punkt odniesienia( wewnątrz obszaru uwolnienia o długości dwóch kijów na fairway’u.

 dOgraniczenie lokalizacji obszaru uwolnienia.

–  musi być w Obszarze głównym i nie bliżej dołka niż Punkt odniesienia.

Kiedy gracz wprowadzi piłkę w grze według tej Reguły lokalnej to:

– oryginalna piłka która była zgubiona lub na aucie nie jest już piłką w grze.

–  nie wolno jej grać nawet wtedy gdy zostanie znaleziona w polu gry przed upływem 3 minut poszukiwania(R 6.3b).

Gracz nie może użyć tej opcji uwolnienia dla oryginalnej piłki gdy:

– jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka spoczęła w Obszarze kary lub

– gracz zagrał piłkę prowizoryczną zgodnie z Regułą 18.3.

Gracz może postępować tak samo dla piłki prowizorycznej która nie została znaleziona w ciągu 3 minut lub jest wiadomo lub w zasadzie pewne, że wyszła na aut.