SPACE OPEN 2020 – Zwycięzcy pojadą na turniej do Dubaju!

 

W końcu! Mamy to!

 

Zwycięzcy wszystkich kategorii handicapowych w finale SPACE OPEN 2020 pojadą na turniej do Dubaju!

Zgodnie z Regułami Golfa R&A Rules Limited golfista amator może przyjąć nagrodę lub voucher nagrody o rynkowej wartości nie przekraczającej 500 GBP lub równowartości w krajowej walucie (Reguła 3-2a Statusu Amatora).

Turniej golfowy SPACE OPEN 2020, zgodnie ze złożonym wnioskiem i po spełnieniu określonych wymogów uzyskał zgodę PZGolf na pokrycie kosztów dla golfistów amatorów, związanych z ich transportem i zakwaterowaniem.

Zwycięzcy wszystkich grup handicapowych w finale SPACE OPEN 2020 otrzymają voucher na wyjazd na turniej w Dubaju, nagrodę powiększoną o 1000 GPB, łącznie o wartości nie przekraczającej 1500 GPB. 

Podstawą do uzyskania takiej zgody było spełnienie odpowiednich warunków zgodnie z pkt 4-2g dotyczących Statusu Amatora (R&A).

 

 

creek_17th