Fair play

SPACE OPEN – FAIR PLAY 
Fair play (z ang. czysta gra) – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.
Od początku powstania cyklu turniejów SPACE OPEN kładziemy duży nacisk na przestrzeganie zasad Fair Play. 
Zgodnie z definicją dokładamy wszelkich starań aby nasz cykl opierał się właśnie na tych zasadach. Niestety, z naszych obserwacji wynika, że w ostatnich latach dochodzi do ich naruszania, co bardzo negatywnie wpływa na postrzeganie tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest golf. 
Dlatego też, chcemy uczulić wszystkich zawodników biorących udział w turniejach SPACE OPEN, że organizator turniejów będzie kładł szczególny nacisk na przestrzeganie zasad Fair Play a osoby łamiące je będą surowo karane zgodnie z obowiązującymi regulaminami, włącznie z dożywotnim zakazem uczestnictwa w naszym turnieju. 
Jesteśmy jednak pewni, że do takich sytuacji nie dojdzie, ponieważ nasi uczestnicy to prawdziwi sportowcy przestrzegający wszelkich norm i zasad.