Decyzja Komitetu SPACE OPEN The Final w sprawie zwycięzców w kategorii handicapowej 15,1-20,0

W oparciu o decyzję Komisji Handicapowej PZG dotyczącej weryfikacji i obniżenia hcp Pana Andrzeja Macygona, oraz zgodnie z: 

 

R 6-2b jeżeli hcp zapisany jest wyższy niż w rzeczywistości hcp gracza i wpływa to na liczbę otrzymanych uderzeń, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. 

 

Decyzją 6-2b/2-  1 Lipca zawodnik obniżył swój hcp do 6 a następnie 10 Lipca w zawodach stroke play oddał kartę wyników z hcp 7 i wpłynęło to liczbę otrzymanych uderzeń. 

 

Zawodnik jeżeli był świadomy lub nie, że gra z wyższego hcp niż uprawniony jest zdyskwalifikowany z Reguły 34-1b, wyjątek (ii).

 

W takim wypadku Komitet turniejowy może odebrać nagrody, nie ma limitu czasu Reguła 34-1b.

 

Komitet Turnieju Space Open The Final 2017 postanowił:

– nie przyznać nagrody Panu Andrzejowni Macygonowi, który podczas finału zajął I miejsce w grupie handicapowej 15,1-20,0. 

– zweryfikować wyniki w grupie handicapowej 15,1-20,0, które przedstawiają się w następujący sposób:

I miejsce –  Bącela Andrzej – 75

II miejsce – Adamczyk Wojciech – 72

III miejsce – Paprocki Maciej – 71